Junior – Eibar 2023-6-18

Ekhi Arrietaren kronika:
Eibar: 97 km
Karreran hasierako 60 kmk llano zian, gero Kalbario eta Azkarate igotzezian ta meta.
Aurreneko 60 kmk azkar xamarrak izan dia, denbora guztin eskapada ateatzen saiatzen baño nahiz ta metro batzuk hartu berrize pelotoiak harrapatu itezun , bukaeran eskapada bat eon da ta Mutriku tarte pixkatekin hasi día baño guk ezdeu iñor sartu.
Kalbario iyotzen beste atake bat eonda ta 5 -6 korredorek alde itea lortu due, Iker eta Xemarkek pelotoien igo due eta Etxarri, Ganix ta nik pixkat atzeaxo, gero ni pelotoiea sartu naiz eta Ganix eta Etxarrik Ez due lortu. Azkarate igo baño lehenago Xemarkek alde egin du eta Azkarate segundu batzukin hasi du baño harrapatu indie eta Azkarate bakoitzak ahal zun bezela igo du eta bakoitza talde desberdin baten iritsia meta, karrera denok bukatu deu.

Sailkapena
Argazkiak: Jon Ormazabal