Junior – Oñati 2023-9-9

Xemark Arteagaren kronika:

Larumbata oñati

84 km bost puertorekin. Iker Ganix eta nik korritu genuen. Karrera hasieratik oso azkar hasi zen.

Lehenengo 25 kilometroak llanoak ziren eskapada bat sortu zen eta ez genuen iñor sartu.

Lehenengo puertoa Udana zen eta pelotoian pasa genuen. Bigarren puertoan Ganix ta ni deskolgatu giñan baina beheraka engantsatu genuen. Hirugarren puertoa Lierni berdiña pasa zen. Laugarren puertoan Atagoiti ni deskolgatu nintzan baiña Ganix ta Iker oraindik grupo handienean zeuden. Bosgarren puertoa Udana hor ere Ganix ta Iker oraindik grupo handienean zeuden. Bost kilómetro meta baño lehen Oñatiko hil herrira igotzen zan eta hor puskatu egin da zijoasten grupoa eta ahal zuten bezela bukatu zuten.

Sailkapena