Kadete – Tafalla 2024-3-23

Beñat Encisoren kronika:
Tafalla 53km
Haize asko zeon ta karrera gorra izan da. Artajona igotzen Lizar ta Markel ez zeuden ongi kolokatuk ta horreatik pelotoieko astindukin asko nekatu ta atzen geldittu die, gero atakek hasi dienen, ni ere atzen geldittu naiz ta bajadan berriz pelotoien sartu naiz, baño Lizar eta Markel bota in dittue. Gero Larraga igotzen hastean ni atzen geldittu naiz ondoren Amets ebai ta Oinatz re atzen gelditzen hasi da baño berriz sartzea lortu do, ni beste bikin releboka hasi, Ametsi pasa ta pelotoitik oso gertu zijoan taldetxo bat hartu deu. Ondoren Amets kotxeen laguntzaz gure talden sartu da. Oinatzek lenengo talden bukatzea lortu do ta Amets ta nik talde berdiñen bukatu dugu. Azkenen Oinatz 13. Amets 36. ta ni 38.