Kadeteak – Txuma 2024

Hiru etapetako lasterketan parte hartu dute gure txirrindulariek. Berez bost txirrindularitako taldeak ziren baño Gipuzkoako taldeak lau txirrindularirekin parte hartu dugu talde gehiagok parte hartu dezaten.
Andoaingo txirrindulari eskolatik, Eneko Ugartemendia, Amets Mujika, Oinatz Arruti eta Luken Garmendiak parte hartu dute.
Hemen beraiek bidalitako kronikak.

Amets Mujikaren kronika:

Txuma 2024
1.etapa Astrabudua 63km.
Karreran bi aldiz igotzen genun Akarlanda 1.8 km koa. 198 pertsona ginen eta horren ondorioz tentsio haundia zegon eta kaida asko eon día eta Eneko erori da baina segituan altxa eta sartu da grupon. Eneko,Oinatz,Luken eta Nik karreran Ondo hasi gea eta Akarlanda igotzen hasi gea ta Enekok ta Oinatzek aurren eutsi due eta Luken eta ni atzera geratu gea nehi aurren bat erori zaitelako geatu naiz.
Bi subidan tarten repetxo bat zeon ta Enekok aurren mantendua Oinatz piskat geatu da baino sartu da berriz. Luken eta Ni batea gingoazen ta nik aurreko grupoakin indet bat ta Luken hortikan kilómetro batzuta sartu da. Enekok 20km faltan alde indu ta 2km faltan harrapatu indie. Bigarrengo aldiz puertoa igo deunen Eneko eskapatuta zeon beste hirukin ta azkenen aurreneko grupon iritsi da, Oinatz 2. grupo baten geatu da eta Luken ta Nik 3.grupon eutsi deu meta arte. Azkenen Eneko 30. Oinatz 69. Amets 109. Luken 111.
Lehen etapako Sailkapena

Oinatz Arrutiren kronika:

Txuma 2024
2.etapa Leioa 60,6 km. Karreran tentsio handia eon da, gainera bide txarrak zeuden eta eguraldia ere txara zenez eroriko asko egon dira, adibidez Lukenena. Karrera hasieran 2 aldiz igotze genun Unbe. Oso azkar jungea hasieratik. Lenengo puerton ondo kolokauta geundenez ondo aguantatu deu pelotoien Amets kenduta moztuta geatu dalako kaida baten ondorioz. Bajadan lurra oso bustia zeon eta ondorioz Luken erori da. Bigarren aldiz igotzeakon mendiko puntuk zeuden ta oso azkar igo dia ondorioz Eneko ta ni bigarren grupon geatu gea. Amets hirugarrengo grupo baten geatua. Eneko gure grupotik aldeiten saiatua baño eztu lortu geo nik eskapada bat hartuet beste bikin baño azkenen harrapatu indigue. Azkenen ni 34. Eneko 35. eta Amets 118.
Bigarren etapako sailkapena

Luken Garmendiaren kronika:

Txuma 3. etapa.
Berango/Berango, 51 km, Pozozabale igotzen zuten 2 aldiz. Portu oso gogorra %17 -rainoko aldapekin. Hasieratik Eneko, Oinatz eta Amets pelotoian mantendu dia. Igoera hasieran Ametsen aurrean kaida bat egon da ta mozruta geatu da baina metatik pasatzean lortu du pelotoian sartzea. Oinatzek lehenengo igoera pelotoian pasa du eta Enekokin batera baina bigarren igoeran Oinatz atzen geatu da Ametsekin batera. Lehenengo buelta handia oso gogorra zen, zeren eta 2 portu zeuden oso gogorrak in ziala ta beste guztia gora behera zan, Enekok korteta atera nahi zun ta hortan ibili zan, horietako korte baten 30 segunduko aldea lortu zuren. Amets 3. grupo baten geatu zan gero Oinatzenakin elkartu zana ta grupo hortan iritsi zan metaraino Oinatz azkenengo 3km-tan zeon igoeran bera ta beste lauk grupotik alde egin zuten eta metaño iritsi ziren. Eneko azkenenfo 4km-ko buelta txikin pelotoi aurren jun zan ta espriñeako txikituta ailatu zen. Azkenik: Eneko 35, Oinatz 59 eta Amets 80.

Hirugarren etapako sailkapena