Kadeteak – Zaldibar 2024-6-22

Oinatz Arrutien kronika:

Zaldibar:
56,9 km
Karreran Miota bi aldiz igotze genun ta beste puerto bat de bai. Jende gutxi zeonez tensio gutxi zeon baño ala ere eroriko bat egon da baño suertez taldeko iñor ez da erori. Eneko, Luken, Amets ta ni korteta da atea gea ta Enekok llanon tarte pixkat atea du baño arrapatu indie settun, Ametsek bakarrik lortu du aldeitia. Miota igotzen Lizar eta Markel atzea geatu dia ta hortik pixkatea bota indituzte. Luken, Eneko, Amets ta nik aurren ondo iyo deu. Bigarren aldiz iyo deunian mendiko puntua zeon ta azkar abitu dia. Ni moztuta geatu naiz Amets ta Lukenekin baño berriro sartzia lortu deu. Eneko lenengo grupon aguantatu du ta puntuk lortzeko atakatu du baño eztu lortu puntuik. Amets eskapadan sartua ta denboa pixkat artu due baño azkeneko puerton oso azkar jun dianez ezin izan du aguantatu ta azkenen Lukenekin sartua grupo baten. Eneko ta ni asieran lenengo grupon aguantatu deu baño bukaeran tarte piskat ateaigue ta ezin izangea sartu berriro. Pelotoiko lenengo grupoak eskapadakin bat indu ta atzetik Eneko ta ni guazen 7-8 ko grupo baten baño etzuenez releboik ematen ezteu lortu aurrekok arrapatzea baño etxi gabe metaño jungea tope. Luken ta Amets 3. grupo baten sartu dia. Azkenian Eneko 20., ni 24., Luken 39. eta Amets 44.

Sailkapena