Neskak - Cantabria 2022-08-07

II GP AYTO. DE CAMARGO
Irati Arangurenen kronika:
Maliaño kadete
Karrera 38.9kilometrokua zan, zirkuitu batei 3 buelta ematia. Nahiko lasai atea gea, atake saiakera asko eondia baño etzan eskapada sortzen. Momentu batian 2 pertsona jundia, baño releboka seitun arrapatuitugu. Atakiek jarraitzezuen baño eskapadaik etzeon azken buelta arte. Azken bueltan Paula eskapatua bakarrik ta metaño bakarrik junda. Pelotoien behin baño gehio probatuet bakarrik ta Naiarakin batea juten baño etzeon moduik tarte bat sortzeko. Azkenian sprinian iritsi gea pelotoia.

Izaro Zuriarrainen kronika:
Maliaño junior
Karrerak 70 km zituen eta bero egiten zuen. Karrera naiko azkar asi da atakekin ta hoietako batean 4 pertsonako eskapada baten sartu naiz baina seittun arrapatu gaituzte. Gero atake dexente egon dia baina etzan eskapadarik ateatzen. Portua igotzen pelotoia naiko lasai hasi da baina gero atakeak egon dira eta ez det lenengo taldean igotzerik lortu eta 5 pertsonako talde batean geratu naiz. Bukaeran 8. postuan sartu naiz

Sailkapena: