Neskak - Noja 2022-04-3

Irati Arangurenen kronika:
Noja(31km)(kadeteak)
Karreran hotz haundiya itezun, nahizta mantso hasi, jendia seitun hasia atakatzen, probatzen, baño pelotoiak seitun iyotzezun ritmua ez uzteko juten. Hoyetako atake batian, hiru joan dia ta distantzi bat atea due meta iritsi arte. Pelotoian ere egon dia saiakerak, Izaro ta Intzak probatu due behin baño geyotan, baño ezta talde txikirik sortu. Azkenian, hiru iritsi dia helmugara, ta gero pelotoia repetxuan puskatu in da ta meta nahiko puskatuta iritsia.

Izaro Zuriarrainen kronika:
Noja (Juniorrak)
60km genituen eta kriston hotza iten zun. Pelotoia handia zen ta karretera bustita zeon. Orokorren karreran gaizki kolokatuta jun naiz, bukaeran obetoxio. Atake bastante eon dia karreran zehar baño ez da eskapadarik sortu. Bukaeran 4 pertsonak ihes egin dute baño distantziarik gabe ta repetxoan harrapatu ditugu. Oain arte egindako karrerak baño azkarragoa izan da, baño porturik ez zegoenez jende askok bukatu du.

Sailkapena:
Kadeteak
1. Paula Ostiz (Lacturale)
2. Maria Filgueiras (Rio Miera)
3. Leyre Almena (Hyundai Koryo Car)
22. Irati Aranguren (Andoaingo)
27. Intza Navarro (Andoaingo)
45. Izaro Etxarri (Andoaingo)
50. Itziar Alkain (Andoaingo)

Juniorrak
1. Lucia Ruiz (Rio Miera)
2. Laura Ruiz (Rio Miera)
3. Lucia Garcia (Costa Brava Mediterraneo)
11. Izaro Zuriarrain (Andoaingo)

Junior Mailakoen lasterketa
Irudiak: SPORTPUBLIC TV